persi bank

متمایز در سرمایه گذاری

persi bank

متمایز در سرمایه گذاری

  • Mehdi.as. Ren

سلام

برای ثبت نام از پیوندها گزینه ثبت نام را انتخاب کنید

درصورتیکه قبل از ثبت نام اقدام به پرداخت وجه کرده اید درقسمت مبلغ عدد 1 را وارد نمایید

با تشکر

  • Mehdi.as. Ren

سلام

در صورت در خواست همکاری از صفحات مستقل. قسمت شراکت و سرمایه گذاری هم می توانید در خواست خود را ارسال کنید. 

  • Mehdi.as. Ren

سلام 

به کسانی که تا پایان اردیبهشت ماه اقدام به سرمایه و یا شراکت کنند 10%سود ماه اول را بعنوان پاداش دریافت خواهند کرد.

فرصت را از دست ندهید.

  • Mehdi.as. Ren